Rekonstrukce kostela v Černošicích

Generální rekonstrukci černošického kostela (kulturní památky) realizovalo Stavitelství Řehoř v několika etapách v letech 2004 – 2012. Na podzim roku 2004 byla opravena věž kostela, včetně výměny všech měděných plechů a makovice s křížem. V roce 2005 byla po zjištění katastrofálního stavu střešní konstrukce sejmuta krytina a stavitelství provedlo pod přísným dohledem pracovníků památkového ústavu kompletní výměnu všech trámů a latí poškozených dřevomorkou a vlhkostí. Na závěr byla položena nová krytina odpovídajícího typu. V letech 2007 a 2008 provedla firma postupně opravu fasády kostela. Konečně v letech 2011 a 2012 došlo také na interiér, který byl po důkladných konzultacích s památkáři a restaurátory citlivě zrekonstruován. Nejzásadnějšími změnami byly položení nové dlažby z italského mramoru a přístavba zpovědní místnosti v roce 2011. V následujícím roce 2012 byla rekonstrukce dokončena doplněním nového oltáře tváří k lidu, ambonu a křtitelnice od akademického sochaře Petra Váni.

13.2.2017