Právě stavíme

Těžištěm naší stavební činnosti bylo v roce 2022 dokončení prací na čistírně odpadních vod a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci Mirošovice (okr. Praha-východ), odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora  a stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov (okr. Kutná Hora). Dále byla realizována například stavba splaškové kanalizace a ČOV pro obec Svojšice (okr. Kolín) či kanalizace a ČOV pro obec Oráčov (okr. Rakovník). Tyto a mnoho dalších realizovaných staveb můžete vidět v sekci Reference, vybrané starší stavby z let 2011 až 2018 najdete v sekci Vodohospodářské stavby.

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2024

Chrastava a Horní Vítkov – Vodovod

Od dubna 2024 do září 2025 probíhají práce na vodovodu v obcích Chrastava a Horní Vítkov pro objednatele – město Chrastava. Cena prací je 53,1 mil. Kč bez DPH.

Skupinový vodovod Řendějov – Lipina – Hodkov

Od konce února 2024 do srpna 2025 pracujeme na stavbě skupinového vodovodu pro obce Řendějov, Lipina a Hodkov. Objednatelem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Cena prací je 64, 2 mil. Kč bez DPH.

Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou

Od listopadu 2023 do listopadu 2026 probíhají stavební práce na zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou pro objednatele – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Cena realizace projektu činí 108,9 mil. Kč bez DPH.

Jeníkovice – Kanalizace a ČOV

Od srpna 2023 do srpna 2025 probíhají stavební práce na stavbě kanalizace ČOV pro objednatele – obec Jeníkovice. Cena prací činí 40,5 mil. Kč bez DPH. 

Vodovod Slavošov včetně místní části Hranice

Od června 2023 pracujeme na zhotovení vodovodu pro objednatele – obec Slavošov. Cena prací činí 20 mil. Kč bez DPH. Ukončení prací je naplánováno na únor 2025.

Velká Buková – Kanalizace a ČOV

Kanalizace a ČOV pro objednatele (obec Velká Buková)  bude zhotovena mezi červencem 2023 a zářím 2024. Práce jsou realizovány ve sdružení se společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s. r. o. Cena prací je 40,5 mil. Kč bez DPH.

Kanalizace Křešov + vodovod Mošnice

Mezi červencem 2023 a červnem 2024 bude za cenu 22,3 mil. Kč bez DPH realizována stavba kanalizace a vodovodu pro objednatele – obec Snědovice.

Vodovod Vlačice – napojení na vodovod Vrdy

V dubnu 2023 začaly práce na vodovodu Vlačice a jeho připojení na vodovod Vrdy pro investora – obec Vlačice. Cena prací činí 15,5 mil. Kč bez DPH a ukončení prací je naplánováno na říjen 2024.

Vodovod Želivec

V obci Želivec začaly v dubnu 2023 práce na zhotovení vodovodu pro investora – Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Cena díla činí 18,5 mil Kč bez DPH. Stavba bude ukončena v únoru 2024.

Nelahozeves – retenční nádrž a splašková kanalizace

V obci Nelahozeves bude za cenu 27,5 mil. Kč bez DPH vyhotovena retenční nádrž, dešťová kanalizace zároveň s chodníky a autobusovými zastávkami. Investorem stavby probíhající od dubna 2022 do června 2023 je obec Nelahozeves.

Sv. Trojice – přivaděč surové vody z přehrady do úpravny vody

Pro investora, Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s., bude za 65,9 mil. Kč bez DPH vyměněno přívodní potrubí surové vody z přečerpávací stanice na úpravnu vody Sv. Trojice. Práce začaly v říjnu 2022 a budou ukončeny v červnu 2024..

Kanalizace Pševes – Drahoraz

V srpnu 2022 začaly práce na vybudování kanalizace a přípojek pro investora město Kopidlno s cenou 49,9 mil. Kč bez DPH. Práce budou ukončeny během srpna 2024.

Dolní Sedlo – vodovod, vodojem

Pro investora, město Hrádek nad Nisou bude za cenu 40,6 mil. Kč bez DPH postaven vodovod a vodojem. Práce probíhají ve sdružení s firmou POHL cz, a. s. v časovém rozmezí od října 2022 do října 2024.

Sobotka – vodovod

Pro investora, Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín, a.s., začaly v březnu 2023 práce na vyhovění vodovodu za 7,2 mil. Kč bez DPH. Vodovod propojí skupinové vodovody Sobotka a Kopidlno. Ukončení stavebních prací je naplánováno na leden 2024.

PŘIPRAVUJEME

Hrádek nad Nisou a Václavice – vodovod

Předpokládaná doba realizace vodovodu činí 24 měsíců s předpokladem zahájení v červnu 2024. Objednatelem je město Hrádek nad Nisou. Projekt bude realizován ve sdružení se společností PORR, a.s. Cena projektu bude 138,7 mil. Kč bez DPH.

Zpět na úvodní stránku