Podporujeme

Naše společnost finančně podporuje různé projekty v oblasti vědy a vzdělávání či sociální a zdravotní péče. Dále podporujeme sportovní kluby a také pořádání kulturních a společenských akcí.

Nakladatelství Virgo Art

Firma dlouhodobě podporuje činnost nakladatelství a vydavatelství Virgo Art, knihy i CD je možné zakoupit ZDE.

Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Stavitelství Řehoř, s.r.o. převzalo dne 17. 2.  2020 od Spolku  pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze staveniště k provedení prací, kterými se zahájilo obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském  náměstí v Praze. Součástí prací bylo odstranění stávající dlažby a odhalení původního základu. Po provedení archeologického průzkumu práce pokračovaly ochráněním původního základu, zhotovením podkladního betonu a výztuže. Práce byly ukončeny vybetonováním základové desky. Hotové dílo bylo předáno v březnu 2020 investorovi. Samotnou obnovu Mariánského sloupu provedla Kamenosochařská huť akad. soch. Petra Váni.

V následujícím videu můžete sledovat proces stavby sloupu.

Věda a vzdělání

 

 

V letech 2016 a 2017 jsme darováním hlavní ceny pro vítěze podpořili soutěž Point One, ve které soutěží studenti – autoři podnikatelských projektů v rámci inkubátoru České zemědělské univerzity.

Stavitelství Řehoř také podpořilo studenty Rakouského gymnázia sponzorským darem na konání maturitního plesu v letech 2019 a 2022.

Zdravotní, sociální a duchovní péče

Sanitka a humanitární pomoc ukrajinskému městu Bilopillja

V rámci sbírky konané městem Černošice, přispělo Stavitelství Řehoř na sanitku a humanitární pomoc pro válkou postižené město Bilopopillja. 

Video: Poděkování starosty J. Zarka za sanitku a humanitární pomoc https://fb.watch/j9FinR06X7/

zdroj: Facebookový profil Města Černošice

Sbor dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy

Stavitelství Řehoř dlouhodobě podporuje sbor dobrovolných hasičů Mokropsy. V roce 2022 jsme přispěli na nový prapor pro Mokropeský sbor.

zdroj fotografií: http://www.hasicimokropsy.cz

Podpora očkovacího centra Dobřichovice

V roce 2021 přispělo Stavitelství Řehoř sumou 50 000 korun očkovacímu centru v Dobřichovicích.

Podpora psychiatrické nemocnice Opařany

Naše společnost již dvakrát významně přispěla na zakoupení mikrobusu pro potřeby Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.Poprvé to bylo v roce 2006. Na zakoupení druhého nového mikrobusu Volkswagen Transporter pro nemocnici se Stavitelství Řehoř, s.r.o. výrazně podílelo v roce 2018. Začátkem listopadu vozidlo požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP.

Podpora kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Finančně podporujeme činnosti Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která provozuje nemocnici a domov pro nemocné seniory a Kolegiátní kapitulu Všech svatých na Hradě pražském.

Sociální automobil

Dne 5. května 2021 byl předán Sociální automobil poskytovateli sociálních služeb, Domovu Laguna Psáry. Společnost se nákupem reklamní plochy na automobilu podílela na financování jeho pořízení.

Kolpingovo dílo

Stavitelství Řehoř podporuje spolek Kolpingovo dílo, který se snaží pomáhat lidem v těžké životní situaci (např. svobodným matkám či drogově závislým) a pracuje s dětmi a mládeží nejen v sociální oblasti, ale i v oblasti vzdělávání. Konkrétně jsme v roce 2022
přispěli na Rodinné centrum Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou.

Omalovánky první pomoci a omalovánky Bezpečné na silnici

V roce 2018 společnost přispěla na vydání preventivních Omalovánek první pomoci. Prostřednictvím omalovánek, které vydává Český červený kříž, se děti hravou formou učí nejen základům první pomoci, ale také jak předcházet úrazům a kam se v tomto případě obrátit o pomoc. Příspěvek Stavitelství Řehoř, s.r.o., pomohl s vytištěním 5 200 kusů omalovánek, které ČČK zdarma distribuuje do škol a školek v části Středočeského kraje. V roce 2020 Firma podpořila také vydání omalovánek Bezpečně na silnici. Jako informační brožura poslouží omalovánky k prevenci a vzdělávání dětí v oblasti bezpečného pohybu na silnici.

 

Camino na kolečkách v Černobylu

„Po úspěšné výpravě na invalidním vozíku do Santiaga de Compostela se Honza Dušek rozhodl se svým týmem vydat na jedno z nejrozporuplnějších míst světa, aby podnikl cestu do hlubin své suše a poskytl svědectví o nemoci, kterou bere už jako svoji družku.“
Stavitelství Řehoř tuto cestu finančně podpořilo.

Web Camino na kolečkách

Sponzorství svatovítských varhan

V roce 2017 Stavitelství Řehoř, s.r.o., finančně podpořilo výstavbu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze formou adopce jedné z velkých prospektových píšťal (tón C rejstříku Montre 16´ stroje I. manuálu). Nadační fond Svatovítské varhany má za cíl pořídit nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu místo současných provizorních varhan. Varhany by měly být instalovány v katedrále do konce roku 2019. Stavitelství Řehoř se svým příspěvkem stalo důležitým podporovatelem tohoto záměru.

Sportovní činnost

V červnu 2019 Stavitelství Řehoř podpořilo konání tradičního nohejbalového turnaje v Dobřichovicích. Dříve společnost podpořila např. klub amerického fotbalu Prague Panthers – juniors, o.s. , fotbalový oddíl SK Kazín Dolní Mokropsy nebo uspořádání turnaje Liga v bowlingu 2016. Podporuje také sportovní aktivity TJ Sokol Černošice. V roce 2022 se stavitelství Řehoř zařadilo mezi sponzory FK a HC Čáslav. V roce 2023 jsme podpořili univerzitní sportovní klub v Praze.

Kulturní a společenské akce

Ludus Musicus

V roce 2019 Stavitelství Řehoř, s. r. o.,  podpořilo uspořádání slavnostního koncertu „Radost přichází“ souboru Ludus Musicus a hostů ke 30. výročí svobody a demokracie, který se konal 17. 11. 2019 v Tyršově domě v Praze. Na programu byly chorály a písně k českým patronům a díla Víta Petrů, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Georga Friedricha Händela    .
O rok dříve – v listopadu 2018 – přispělo stavitelství na koncert souboru Ludus Musicus a jeho hostů ke 100. výročí konce 1. světové války, uspořádaný v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku. Po úvodní básni Johna McCrae Na polích flanderských v podání Jana Vaculíka zazněly variace na chorál Svatý Václave, Sukův pochod V nový život, píseň Vítězslava Nováka V boj a Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händela. 

Člověk a víra

Společnost dlouhodobě podporuje úspěšný projekt skupiny fotografů Člověk a víra. 

Skautské středisko Černošice

V roce 2020 podpořila firma Skautský oddíl v Černošicích příspěvkem 15 000 korun na nákup táborové louky.

Navalis – Svatojánské slavnosti

Stavitelství Řehoř pravidelně podporuje konání obnovených svatojánských slavností Navalis.

Dar na kulturní akce pro města Kopidlno a Chotěšice

V letech 2022 a 2023 podpořila firma pořádání kulturní a obecně prospěšných akcí ve městech Kopidlno a Chotusice.

TS Hazard

V roce 2019 Stavitelství Řehoř finančně podpořilo také natočení videoklipu k projektu Tanečního studia Hazard z Jesenice.

Festival BUKI Fest

V letech 2010 – 2014 bylo Stavitelství Řehoř, s.r.o., pořadatelem černošického hudebního festivalu BUKI Fest, věnovaného památce skvělého textaře a producenta Michala Bukoviče. Poté předalo pořadatelství městu Černošice, ale i dále festival podporovalo.

Czech ensamble baroque

Podporujeme též barokní soubor Czech ensamble Baroque.

Řevnický tuplák

Stavitelství Řehoř v roce 2022 podpořilo konání hudební festival Řevnický tuplák.

Jazz Černošice

Společnost pravidelně přispívá na pořádání již tradičního mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice, který každoročně koncem května pořádá v Černošicích stejnojmenné občanské sdružení ve spolupráci s městem.

Alotrium 
Od roku 1991 Stavitelství Řehoř, s.r.o. podporuje skupinu historického šermu Alotrium a od prvního ročníku (2004) finančně podporuje také festival historického šermu, tance a divadla Dobřichovická Alotria, který skupina Alotrium pořádá.
Vinař roku a Dobřichovické vinařské slavnosti 
Od roku 2003, tedy od samého počátku, je Stavitelství Řehoř, s.r.o. partnerem soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín, s.r.o. a v rámci vinařských slavností i obec Dobřichovice. Také vinařské slavnosti v Dobřichovicích naše firma dlouhodobě podporuje.

Česko-slovenský adventní koncert

Česko-slovenský adventní koncert se uskutečnil 9. prosince 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích s podporou Stavitelství Řehoř, s. r. o. Na koncertě vystoupili: Gustáv Beláček, sólista opery Národného divadla v Bratislave, Jana Sýkorová, sólistka opery Národního divadla v Praze, Pavel Svoboda, varhany.

Lidové pašijové hry na Zbraslavi

Stavitelství pravidelně podporuje pořádání Lidových pašijových her na ZbraslaviPašijové hry pořádá Občanské sdružení Zbraslavské pašije. Kromě profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén, v nich vystupují také zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.

Dar pro krajinu

Stavitelství podpořilo obecně prospěšnou společnost Česká krajina, celostátní neziskovou organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.

Vydávání hudebních a literárních děl

Zpět na úvodní stránku