Co umíme

Vodohospodářské stavby

Těžištěm aktivit Stavitelství Řehoř je výstavba inženýrských sítí, především kanalizací a vodovodů v městech a obcích, včetně čistíren odpadních vod, vodojemů, vodovodních přivaděčů, domovních čerpacích stanic a domovních přípojek. Za 20 let své činnosti (od roku 1996) vybudovala přes 70 kilometrů vodovodní sítě a přes 120 kilometrů kanalizace.

Obytné a veřejně prospěšné stavby

Za dobu svého působení postavilo Stavitelství Řehoř celou řadu rodinných a bytových domů např.  soubor tří viladomů nebo rodinné vily v Černošicích.Úspěšně se zhostilo výstavby nebo rekonstrukcí veřejně prospěšných staveb, např. výstavby pohledné budovy veřejné knihovny ve Velkých Popovicích, rekonstrukce fasády Základní školy ve Všenorech, obecního úřadu v Dobřichovicích, bytového domu na Letné nebo zateplení panelového domu na Proseku. Firma realizovala také několik stavebních zakázek pro letiště v Praze-Ruzyni, podílela se např. na prodloužení vzletové a přistávací dráhy, výstavbě hasičské stanice a rekonstrukci vodovodní sítě.
Několik příkladů realizovaných pozemních staveb  

Rekonstrukce památek

Stavitelství Řehoř má za sebou také úspěšnou rekonstrukci několika historických objektů. Nejvýznamnější akcí tohoto typu byla generální rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Velmi náročnou stavbou byla také citlivě provedená komplexní rekonstrukce současného sídla společnosti – Štětkovy vily v Černošicích. Firma se v minulosti také úspěšně podílela na rekonstrukci fary ve Vršovicích (1998), fary v Mníšku pod Brdy (1999 a 2007), interiéru Muzea Českého krasu v Berouně (1999), kaple sv. Václava v Černošicích-Mokropsech (2004), části Muzea Karlova mostu v Praze (2007), kostela v Mníšku (2008), interiéru fary a části kostela v Hostivicích (2012) a odvodnění kostela sv. Jindřicha v Praze 2 (2015). Zajímavým počinem bylo také vybudování venkovního oltáře na pietním místě v Lidicích (2015).
Podrobnosti a fotogalerie z rekonstrukcí památek  

Právě stavíme

V současné době společnost staví kanalizace nebo vodovody v několika obcích Středočeského kraje. Mezi největší probíhající stavby patří kanalizace v Hatích (okr. Beroun) a v Bojmanech (okr. Kutná Hora), výstavba ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ) a výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava (okr. Benešov).
V současnosti probíhající stavby