Stavební firma Stavitelství Řehoř, s. r. o., sídlí v Černošicích ve Středočeském kraji. Dlouhodobě se specializuje na výstavbu inženýrských sítí, zejména vodovodů, kanalizací a dalších vodohospodářských staveb – vodojemů, čistíren odpadních vod, úpraven vody, případně také na úpravu vodních toků. Máme zkušenosti s výstavbou rodinných a bytových domů a veřejně prospěšných staveb. Rekonstruovali jsme několik historických objektů. Disponujeme vlastním kvalitním strojovým parkem a dopravní technikou pro většinu stavebních prací. Jsme držitelem certifikátu ISO 45001, certifikátu managementu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálního managementu ISO 14001. Naším standardem je vyhovět vysokým nárokům investorů a vždy dodržet odpovídající kvalitu díla v souladu s přijatou politikou kvality a ochrany životního prostředí.

  Dne 5. září 2023 nás náhle opustil zakladatel a generální ředitel firmy, pan Petr Řehoř.

Aktuální volné pozice:

 Video o sídle společnosti:

© Hubert Poul

Video o stavbě Mariánského sloupu

 

 

Vodohospodářské stavby

  • vodovody, kanalizace, plynovody
  • čistírny odpadních vod, úpravny vody, vodojemy
  • závlahové a hasicí systémy
 

Obytné a veřejně prospěšné stavby

  • rodinné domy a bytové celky
  • veřejně prospěšné stavby
  • dostavby a přestavby
 

Rekonstrukce památek

  • rekonstrukce historických objektů

Certifikáty společnosti: