Podporujeme

Naše společnost finančně podporuje různé projekty v oblasti vědy a vzdělávání, sociální a zdravotní péče, sportovní kluby a také pořádání kulturních a společenských akcí.

Aktuálně k dostání

Knihy je možné objednat na webu nakladatelství Virgo Art.

Objednejte zde

 

Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Stavitelství Řehoř, s.r.o. převzalo dne 17. 2.  2020 od Spolku  pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze staveniště k provedení prací, kterými se zahájilo obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském  náměstí v Praze. Součástí prací bylo odstranění stávající dlažby a odhalení původního základu. Po provedení archeologického průzkumu práce pokračovaly ochráněním původního základu, zhotovením podkladního betonu a výztuže. Práce byly ukončeny vybetonováním základové desky. Hotové dílo bylo předáno v březnu 2020 investorovi. Samotnou obnovu Mariánského sloupu provedla Kamenosochařská huť akad. soch. Petra Váni.

V následujícím videu můžete sledovat proces stavby sloupu.

Věda a vzdělání

 

 

V letech 2016 a 2017 jsme darováním hlavní ceny pro vítěze podpořili soutěž Point One, ve které soutěží studenti – autoři podnikatelských projektů v rámci inkubátoru České zemědělské univerzity.

 

Zdravotní, sociální a duchovní péče

Podpora očkovacího centra Dobřichovice

V roce 2021 přispělo Stavitelství Řehoř sumou 50 000 korun očkovacímu centru v Dobřichovicích.

Podpora psychiatrické nemocnice Opařany

Naše společnost již dvakrát významně přispěla na zakoupení mikrobusu pro potřeby Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Poprvé to bylo v roce 2006. Na zakoupení druhého nového mikrobusu Volkswagen Transporter pro nemocnici se Stavitelství Řehoř, s.r.o. výrazně podílelo v roce 2018. Začátkem listopadu vozidlo požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP.

Podpora Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Finančně podporujeme Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která provozuje nemocnici a domov pro nemocné seniory a Kolegiátní kapitulu Všech svatých na Hradě pražském.

Podpora dobrovolných hasičů Černošice

Stavitelství Řehoř podporuje také sbor dobrovolných hasičů města Černočice.

Sociální automobil

Dne 5. května 2021 byl předán Sociální automobil poskytovateli sociálních služeb, Domovu Laguna Psáry. Společnost se nákupem reklamní plochy na automobilu podílela na financování jeho pořízení.

 

Kolpingovo dílo

Stavitelství Řehoř podporuje spolek Kolpingovo dílo, který se snaží pomáhat lidem v těžké životní situaci (např. svobodným matkám či drogově závislým) a pracuje s dětmi a mládeží nejen v sociální oblasti, ale i v oblasti vzdělávání.

 

Omalovánky první pomoci a omalovánky Bezpečné na silnici

V roce 2018 společnost přispěla na vydání preventivních Omalovánek první pomoci. Prostřednictvím omalovánek, které vydává Český červený kříž, se děti hravou formou učí nejen základům první pomoci, ale také jak předcházet úrazům a kam se v tomto případě obrátit o pomoc. Příspěvek Stavitelství Řehoř, s.r.o., pomohl s vytištěním 5 200 kusů omalovánek, které ČČK zdarma distribuuje do škol a školek v části Středočeského kraje. V roce 2020 Firma podpořila také vydání omalovánek Bezpečně na silnici. Jako informační brožura poslouží omalovánky k prevenci a vzdělávání dětí v oblasti bezpečného pohybu na silnici.

Sponzorství svatovítských varhan

V roce 2017 Stavitelství Řehoř, s.r.o., finančně podpořilo výstavbu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze formou adopce jedné z velkých prospektových píšťal (tón C rejstříku Montre 16´ stroje I. manuálu). Nadační fond Svatovítské varhany má za cíl pořídit nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu místo současných provizorních varhan. Varhany by měly být instalovány v katedrále do konce roku 2019. Stavitelství Řehoř se svým příspěvkem stalo důležitým podporovatelem tohoto záměru.

Sportovní činnost

V červnu 2019 Stavitelství Řehoř podpořilo konání tradičního nohejbalového turnaje v Dobřichovicích. Dříve společnost podpořila např. klub amerického fotbalu Prague Panthers – juniors, o.s. , fotbalový oddíl SK Kazín Dolní Mokropsy nebo uspořádání turnaje Liga v bowlingu 2016. Podporuje také sportovní aktivity TJ Sokol Černošice.

 

V roce 2022 patří stavitelství Řehoř mezi sponzory FK a HC Čáslav. 

Kulturní a společenské akce

Ludus Musicus

V roce 2019 Stavitelství Řehoř, s. r. o.,  podpořilo uspořádání slavnostního koncertu „Radost přichází“ souboru Ludus Musicus a hostů ke 30. výročí svobody a demokracie, který se konal 17. 11. 2019 v Tyršově domě v Praze. Na programu byly chorály a písně k českým patronům a díla Víta Petrů, Josefa Bohuslava Foerstera, Antonína Dvořáka a Georga Friedricha Händela    .
O rok dříve – v listopadu 2018 – přispělo stavitelství na koncert souboru Ludus Musicus a jeho hostů ke 100. výročí konce 1. světové války, uspořádaný v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku. Po úvodní básni Johna McCrae Na polích flanderských v podání Jana Vaculíka zazněly variace na chorál Svatý Václave, Sukův pochod V nový život, píseň Vítězslava Nováka V boj a Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händela. 

Skautské středisko Černošice

V roce 2020 podpořila firma Skautský oddíl v Černošicích příspěvkem 15 000 korun na nákup táborové louky.

TS Hazard

V roce 2019 Stavitelství Řehoř finančně podpořilo také natočení videoklipu k projektu Tanečního studia Hazard z Jesenice.

 

Festival BUKI Fest

V letech 2010 – 2014 bylo Stavitelství Řehoř, s.r.o., pořadatelem černošického hudebního festivalu BUKI Fest, věnovaného památce skvělého textaře a producenta Michala Bukoviče. Poté předalo pořadatelství městu Černošice, ale i dále festival podporovalo.

Jazz Černošice

Společnost pravidelně přispívá na pořádání již tradičního mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice, který každoročně koncem května pořádá v Černošicích stejnojmenné občanské sdružení ve spolupráci s městem.

Alotrium 
Od roku 1991 Stavitelství Řehoř, s.r.o. podporuje skupinu historického šermu Alotrium a od prvního ročníku (2004) finančně podporuje také festival historického šermu, tance a divadla Dobřichovická Alotria, který skupina Alotrium pořádá.
Vinař roku
Od roku 2003, tedy od samého počátku, je Stavitelství Řehoř, s.r.o. partnerem soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín, s.r.o. a v rámci vinařských slavností také obec Dobřichovice. Také vinařské slavnosti v Dobřichovicích naše firma dlouhodobě podporuje.

Česko-slovenský adventní koncert

Česko-slovenský adventní koncert se uskutečnil 9. prosince 2018 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích s podporou Stavitelství Řehoř, s. r. o. Na koncertě vystoupili: Gustáv Beláček, sólista opery Národného divadla v Bratislave, Jana Sýkorová, sólistka opery Národního divadla v Praze, Pavel Svoboda, varhany.

 

Lidové pašijové hry na Zbraslavi

Stavitelství pravidelně podporuje pořádání Lidových pašijových her na ZbraslaviPašijové hry pořádá Občanské sdružení Zbraslavské pašije. Kromě profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén, v nich vystupují také zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.

 

 

Člověk a víra

       Společnost dlouhodobě podporuje úspěšný projekt skupiny fotografů Člověk a víra.

 

Vydávání hudebních a literárních děl

Zpět na úvodní stránku