Podporujeme

Naše společnost finančně podporuje různé projekty v oblasti vědy a vzdělávání, sociální a zdravotní péče, sportovní kluby a také pořádání kulturních a společenských akcí.

Věda a vzdělání

 

V letech 2016 a 2017 jsme darováním hlavní ceny pro vítěze podpořili soutěž Point One, ve které soutěží studenti – autoři podnikatelských projektů v rámci inkubátoru České zemědělské univerzity.

 

 

Zdravotní, sociální a duchovní péče


Naše společnost již dvakrát významně přispěla na zakoupení mikrobusu pro potřeby Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Poprvé to bylo v roce 2006.

Na zakoupení druhého nového mikrobusu Volkswagen Transporter pro nemocnici se Stavitelství Řehoř, s.r.o. výrazně podílelo v roce 2018. Začátkem listopadu vozidlo požehnal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP.

Finančně podporujeme Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která provozuje nemocnici a domov pro nemocné seniory, a Kolegiátní kapitulu Všech svatých na Hradě pražském.

 

V roce 2018 společnost přispěla na vydání preventivních Omalovánek první  pomoci.  Prostřednictvím omalovánek, které vydává Český červený kříž, se děti hravou formou učí nejen základům první pomoci, ale také jak předcházet úrazům a kam se v tomto případě obrátit o pomoc. Příspěvek  Stavitelství Řehoř, s.r.o., pomohl s vytištěním 5 200 kusů omalovánek, které ČČK zdarma distribuuje do škol a školek v části Středočeského kraje.

Sponzorství svatovítských varhan

V roce 2017 Stavitelství Řehoř, s.r.o., finančně podpořilo výstavbu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze formou adopce jedné z velkých prospektových píšťal (tón C rejstříku Montre 16´ stroje I. manuálu). Nadační fond Svatovítské varhany má za cíl pořídit nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu místo současných provizorních varhan. Varhany by měly být instalovány v katedrále do konce roku 2019. Stavitelství Řehoř se svým příspěvkem stalo důležitým podporovatelem tohoto záměru.

 

Sportovní činnost

 

V oblasti sportu Stavitelství Řehoř podpořilo např. klub amerického fotbalu Prague Panthers – juniors, o.s. , fotbalový oddíl SK Kazín Dolní Mokropsy, TJ Sokol Černošice nebo uspořádání turnaje Liga v bowlingu 2016.

 

 

Kulturní a společenské akce

 

V letech 2010 – 2014 bylo Stavitelství Řehoř, s.r.o., pořadatelem černošického hudebního festivalu BUKI Fest, věnovaného památce skvělého textaře a producenta Michala Bukoviče. Poté předalo pořadatelství městu Černošice, ale nadále festival podporuje.

 

Společnost pravidelně přispívá na pořádání již tradičního mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice, který každoročně koncem května pořádá v Černošicích stejnojmenné občanské sdružení ve spolupráci s městem.

 

Od roku 1991 Stavitelství Řehoř, s.r.o. podporuje skupinu historického šermu Alotrium a od prvního ročníku (2004) finančně podporuje také festival historického šermu, tance a divadla Dobřichovická Alotria, který skupina Alotrium pořádá.

 

 

Od roku 2003, tedy od samého počátku, je Stavitelství Řehoř, s.r.o. partnerem soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín, s.r.o. a v rámci vinařských slavností také obec Dobřichovice.

 

 

 

 

 

Dále jsme v posledních letech podpořili:

 • koncert souboru Ludus Musicus a jeho hostů ke 100. výročí konce 1. světové války,
  uspořádaný v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku 11. 11. 2018.
  Po úvodní básni Johna McCrae Na polích flanderských v podání Jana Vaculíka zazněly
  variace na chorál Svatý Václave, Sukův pochod V nový život, píseň Vítězslava Nováka
  V boj a Hudba k ohňostroji
  Georga Friedricha Händela.

 

 

 

 

 • Česko-slovenský adventní koncert, který se uskutečnil 9. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích. Na koncertě vystoupili: Gustáv Beláček, sólista opery Národného divadla v Bratislave, Jana Sýkorová, sólistka opery Národního divadla v Praze, Pavel Svoboda, varhany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • uspořádání Lidových pašijových her na Zbraslavi. Pašijové hry pořádá Občanské sdružení Zbraslavské pašije. Kromě profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén, v nich vystupují také zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.

 

 

 • vydání hudebních a literárních děl:

Zpět na úvodní stránku