Podporujeme

Naše společnost finančně podporuje různé projekty v oblasti vědy a vzdělávání, sociální a zdravotní péče, sportovní kluby a také pořádání kulturních a společenských akcí.

Věda a vzdělání

 

V letech 2016 a 2017 jsme darováním hlavní ceny pro vítěze podpořili soutěž Point One, ve které soutěží studenti – autoři podnikatelských projektů v rámci inkubátoru České zemědělské univerzity.

 

 

Zdravotní, sociální a duchovní péče

Naše společnost významně přispěla na zakoupení  mikrobusu Volkswagen Transporter pro potřeby Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

Finančně podporujeme Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského – Bohemia, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která provozuje nemocnici a domov pro nemocné seniory, a Kolegiátní kapitulu Všech svatých na Hradě pražském.

Sponzorství svatovítských varhan

V roce 2017 Stavitelství Řehoř, s.r.o., finančně podpořilo výstavbu nových varhan pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze formou adopce jedné z velkých prospektových píšťal (tón C rejstříku Montre 16´ stroje I. manuálu). Nadační fond Svatovítské varhany má za cíl pořídit nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu místo současných provizorních varhan. Varhany by měly být instalovány v katedrále do konce roku 2019. Stavitelství Řehoř se svým příspěvkem stalo důležitým podporovatelem tohoto záměru.

 Sportovní činnost

 

V oblasti sportu Stavitelství Řehoř podpořilo např. klub amerického fotbalu Prague Panthers – juniors, o.s. , fotbalový oddíl SK Kazín Dolní Mokropsy, TJ Sokol Černošice nebo uspořádání turnaje Liga v bowlingu 2016.

 

 

Kulturní a společenské akce

 

V letech 2010 – 2014 bylo Stavitelství Řehoř, s.r.o., pořadatelem černošického hudebního festivalu BUKI Fest, věnovaného památce skvělého textaře a hudebníka Michala Bukoviče. Poté předalo pořadatelství městu Černošice, ale nadále festival podporuje.

 

Společnost pravidelně přispívá na pořádání již tradičního mezinárodního jazzového festivalu Jazz Černošice, který každoročně koncem května pořádá v Černošicích stejnojmenné občanské sdružení ve spolupráci s městem.

 

Od roku 1991 Stavitelství Řehoř, s.r.o. podporuje skupinu historického šermu Alotrium a od prvního ročníku (2004) finančně podporuje také festival historického šermu, tance a divadla Dobřichovická Alotria, který skupina Alotrium pořádá.

 

 

Od roku 2003, tedy od samého počátku, je Stavitelství Řehoř, s.r.o. partnerem soutěže Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín, s.r.o. a v rámci vinařských slavností také obec Dobřichovice.

 

 

 

 

 

Dále jsme v posledních letech podpořili:

  • uspořádání Lidových pašijových her na Zbraslavi. Pašijové hry pořádá Občanské sdružení Zbraslavské pašije. Kromě profesionálních herců Národního divadla, Městských divadel pražských a dalších českých divadelních scén, v nich vystupují také zbraslavští farníci a místní divadelní ochotníci z divadla Jana Kašky. Originální hudbu k pašijovým hrám složil František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.

 

 

  • vydání hudebních a literárních děl:

Zpět na úvodní stránku