Právě stavíme

Těžištěm naší stavební činnosti bylo v roce 2022 dokončení prací na čistírně odpadních vod a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci Mirošovice (okr. Praha-východ), odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora  a stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov (okr. Kutná Hora). Dále byla realizována například stavba splaškové kanalizace a ČOV pro obec Svojšice (okr. Kolín) či kanalizace a ČOV pro obec Oráčov (okr. Rakovník). Tyto a mnoho dalších realizovaných staveb můžete vidět v sekci Reference, vybrané starší stavby z let 2011 až 2018 najdete v sekci Vodohospodářské stavby.

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2023

Jeníkovice – Kanalizace a ČOV

Od srpna 2023 do srpna 2025 probíhají stavební práce na stavbě kanalizace ČOV pro objednatele – obec Jeníkovice. Cena prací činí 40,5 mil. Kč bez DPH. 

Vodovod Slavošov včetně místní části Hranice

Od června 2023 pracujeme na zhotovení vodovodu pro objednatele – obec Slavošov. Cena prací činí 20 mil. Kč bez DPH. Ukončení prací je naplánováno na únor 2025.

Velká Buková – Kanalizace a ČOV

Kanalizace a ČOV pro objednatele (obec Velká Buková)  bude zhotovena mezi červencem 2023 a zářím 2024. Práce jsou realizovány ve sdružení se společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s. r. o. Cena prací je 40,5 mil. Kč bez DPH.

Kanalizace Křešov + vodovod Mošnice

Mezi červencem 2023 a červnem 2024 bude za cenu 22,3 mil. Kč bez DPH realizována stavba kanalizace a vodovodu pro objednatele – obec Snědovice.

Vodovod Vlačice – napojení na vodovod Vrdy

V dubnu 2023 začaly práce na vodovodu Vlačice a jeho připojení na vodovod Vrdy pro investora – obec Vlačice. Cena prací činí 15,5 mil. Kč bez DPH a ukončení prací je naplánováno na říjen 2024.

Vodovod Želivec

V obci Želivec začaly v dubnu 2023 práce na zhotovení vodovodu pro investora – Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s. Cena díla činí 18,5 mil Kč bez DPH. Stavba bude ukončena v únoru 2024.

Nelahozeves – retenční nádrž a splašková kanalizace

V obci Nelahozeves bude za cenu 27,5 mil. Kč bez DPH vyhotovena retenční nádrž, dešťová kanalizace zároveň s chodníky a autobusovými zastávkami. Investorem stavby probíhající od dubna 2022 do června 2023 je obec Nelahozeves.

Loučná – splašková kanalizace

Od října 2022 do 31. 12. 2023 probíhá stavba splaškové kanalizace včetně přípojek pro investora Město Hrádek nad Nisou. Stavba za 29,6 mil. Kč bez DPH je realizována ve sdružení se společností Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Sv. Trojice – přivaděč surové vody z přehrady do úpravny vody

Pro investora, Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s., bude za 65,9 mil. Kč bez DPH vyměněno přívodní potrubí surové vody z přečerpávací stanice na úpravnu vody Sv. Trojice. Práce začaly v říjnu 2022 a budou ukončeny v červnu 2024..

Kanalizace Pševes – Drahoraz

V srpnu 2022 začaly práce na vybudování kanalizace a přípojek pro investora město Kopidlno s cenou 49,9 mil. Kč bez DPH. Práce budou ukončeny během srpna 2024.

Dolní Sedlo – vodovod, vodojem

Pro investora, město Hrádek nad Nisou bude za cenu 40,6 mil. Kč bez DPH postaven vodovod a vodojem. Práce probíhají ve sdružení s firmou POHL cz, a. s. v časovém rozmezí od října 2022 do října 2024.

Senohraby – Intenzifikace ČOV Senohraby

V září 2022 začaly práce na intenzifikaci ČOV pro objednatele, obec Senohraby. Cena díla činí 58,7 mil Kč bez DPH. Jako datum ukončením prací byl stanoven srpen 2024.

Sobotka – vodovod

Pro investora, Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín, a.s., začaly v březnu 2023 práce na vyhovění vodovodu za 7,2 mil. Kč bez DPH. Vodovod propojí skupinové vodovody Sobotka a Kopidlno. Ukončení stavebních prací je naplánováno na leden 2024.

PŘIPRAVUJEME

Zásobení východní části okresu Kutná Hora pitnou vodou

Termín realizace čítá 36 měsíců, předpokládáme zahájení prací v únor 2024. Objednatelem zakázky za 108,9 mil. Kč je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Skupinový vodovod Řendějov – Lipina – Hodkov

V březnu 2024 je předpokládán začátek prací na skupinovém vodovodu Řendějov – Lipina – Hodkov s cenou 64,2 mil. Kč bez DPH. Realizace potrvá 18 měsíců. Objednatelem je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Zpět na úvodní stránku