Právě stavíme

 

Mezi největší probíhající stavby patří  kanalizace v Hatích (okr. Beroun) a v Bojmanech (okr. Kutná Hora), výstavba ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ) a výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava (okr. Benešov).

V prvním pololetí letošního roku byla kromě jiného dokončena rozsáhlá výstavba vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci Opolany (okr. Nymburk), kanalizace v Horušicích (okr. Kutná Hora) a byl postaven vodovodní přivaděč pro obec Klínec (okr. Praha-západ) – viz Vodohospodářské stavby.

HLAVNÍ STAVBY PROBÍHAJÍCÍ VE 2. POLOLETÍ 2018

Splašková kanalizace v obci Hatě a Hodyně

Výstavba kanalizace v těchto částech obce Skuhrov (okr. Beroun) byla zahájena v dubnu 2017. Investorem je obec Skuhrov, zhotovitelem je Sdružení kanalizace HH (Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. – podíl na společnosti 50:50). Stavba v celkové hodnotě téměř 30 milionů korun (oba členové sdružení dohromady) bude dokončena ve druhé polovině roku 2018.

Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany

Ve Vrbčanech, které leží 11 km západně od Kolína, zahájila společnost v září 2017 výstavbu čistírny odpadních vod. Následuje výstavba kanalizace, dokončena bude v 1. čtvrtletí 2019. Investorem stavby v hodnotě 50 miliónů korun je obec Vrbčany.

Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody v Říčanech

V březnu 2018 byla ve sdružení s T4Building s.r.o. zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu komunikací na ulici Politických vězňů a Cesta Svobody v Říčanech (okr. Praha-východ). Investorem rozsáhlé stavby za 49,3 mil.Kč bez DPH, která bude dokončena ve druhé polovině roku 2020, je město Říčany.

Výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava

V Sázavě (okr. Benešov) jsme v dubnu 2018 zahájili výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Za střediskem a přeložku kanalizace a vodovodu v ulici Revoluční. Investorem stavby je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. Stavební práce v hodnotě 5,5 mil. Kč bez DPH budou dokončeny ve 2. pololetí 2018.

Tlaková kanalizace Bojmany

Výstavba kanalizace v Bojmanech (okr. Kutná Hora) začala v květnu 2018 a navázala na předcházející stavbu – výstavbu čistírny odpadních vod. Investorem stavby kanalizace v hodnotě 9,1 mil. Kč bez DPH je městys Žehušice, jehož jsou Bojmany součástí. Stavba by měla být dokončena v posledním čtvrtletí 2018.

Zpět na úvodní stránku