Právě stavíme

Těžištěm naší stavební činnosti bylo v roce 2022 dokončení prací na čistírně odpadních vod a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci Mirošovice (okr. Praha-východ), odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora  a stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov (okr. Kutná Hora). Dále byla realizována například stavba splaškové kanalizace a ČOV pro obec Svojšice (okr. Kolín) či kanalizace a ČOV pro obec Oráčov (okr. Rakovník). Tyto a mnoho dalších realizovaných staveb můžete vidět v sekci Reference, vybrané starší stavby z let 2011 až 2018 najdete v sekci Vodohospodářské stavby.

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2023

Kouřim – Úpravna vody a vodovodní přivaděč

Stavitelství Řehoř realizuje od dubna 2022 práce na úpravně říční vody za pro investorem Arxada Biotec s. r. o. Cena díla je 14,1 mil. Kč bez DPH a bude ukončena v dubnu 2023. V říjnu 2022 začaly stavební práce na vodovodním přivaděči, který propojí nově vystavěnou úpravnu vody s výrobním závodem firmy Arxada Biotec. Stavební práce s cenou 11,5 mil. Kč bez DPH budou dokončeny v červnu 2023.

Loučná – splašková kanalizace

Od října 2022 do října 2023 probíhá stavba splaškové kanalizace včetně přípojek pro investora Město Hrádek nad Nisou. Stavba za 29,6 mil. Kč bez DPH je realizována ve sdružení se společností Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

Sv. Trojice – přivaděč surové vody z přehrady do úpravny vody

Pro investora, Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s., bude za 65,9 mil. Kč bez DPH vyměněno přívodní potrubí surové vody z přečerpávací stanice na úpravnu vody Sv. Trojice. Práce začaly v říjnu 2022 a budou ukončeny v červnu 2024.

Chotěšice – vodovod, 2. etapa

Od února 2022 do června 2023 bude realizována druhá etapa stavby vodovodu a vodovodních přípojek pro obec Chotěšice. Cena stavby činí 31,1 mil. Kč bez DPH.

Nelahozeves – retenční nádrž a splašková kanalizace

V obci Nelahzoves bude  za cenu 27,5 mil. Kč bez DPH vyhotovena retenční nádrž, dešťová kanalizace zároveň s chodníky a autobusovými zastávkami. Investorem stavby probíhající od dubna 2022 do června 2023 je obec Nelahozeves.

Chlístovicko

V březnu 2021 začaly práce na odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora, I.- IV. část. Zároveň probíhají stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov. Investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč, a.s. Cena prací je 210 mil. Kč bez DPH, stavby jsou realizovány ve sdružení se společností VCES, a.s., jejich dokončení je plánované na červen 2023.

Na tuto stavbu navazuje vyhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek pro obce Krsovice a Kralice. Cena díla činí 11,4 mil. Kč bez DPH a termínem realizace je září 2022 – září 2024.

Splašková kanalizace pro obec Brambory

Od října 2022 je realizována stavba splaškové kanalizace (cena 19,9 mil. Kč bez DPH), pro investora obec Brambory. Ukončení stavebních prací je naplánováno na říjen 2023

Červené Janovice – vodovod

Pro investorem obec Červené Janovice pracujeme od prosince 2022 na rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek. Cena díla činí 3,9 mil. Kč bez DPH. Ukončení prací je naplánováno na červen 2023.

Ledkov, Psinice – vodovod, vodovodní přivaděč a přípojky

Pro investora město Kopidlno vyhotovilo Stavitelství Řehoř vodovodní přivaděč ze Psinic (části města Libáň) do Ledkova  (městské části Kopidlna). Tato fáze stavby za 4,1 mil. Kč bez DPH byla vyhotovena mezi zářím 2021 a srpnem 2022. V březnu 2023 začaly práce na výstavbě rozvodů veřejného vodovodu v intravilánu obce Ledkov s plánovaným ukončením v květnu 2023, cena tohoto díla činí 4,5 mil. Kč bez DPH.

Nelahozeves – dešťová kanalizace v ulici Školní

V srpnu 2022 začaly práce na dešťové kanalizaci pro investora obec Nelahozeves. Cena díla činí 5,8 mil. Kč bez DPH. Ukončení stavebních prací je naplánováno na srpen 2023.

Kanalizace Pševes – Drahoraz

V srpnu 2022 začaly práce na vybudování kanalizace a přípojek pro investora město Kopidlno s cenou 49,9 mil. Kč bez DPH. Práce budou ukončeny během srpna 2024.

Dolní Sedlo – vodovod, vodojem

Pro investora, město Hrádek nad Nisou bude za cenu 40,6 mil. Kč bez DPH postaven vodovod a vodojem. Práce probíhají ve sdružení s firmou POHL cz, a. s. v časovém rozmezí od října 2022 do října 2024.

Senohraby – Intenzifikace ČOV Senohraby

V září 2022 začaly práce na intenzifikaci ČOV pro objednatele, obec Senohraby. Cena díla činí 58,7 mil Kč bez DPH. Jako datum ukončením prací byl stanoven srpen 2024.

Sobotka – vodovod

Pro investora, Vodohospodářskou a obchodní společnost Jičín, a.s., začaly v březnu 2023 práce na vyhovění vodovodu za 7,2 mil. Kč bez DPH. Vodovod propojí skupinové vodovody Sobotka a Kopidlno. Ukončení stavebních prací je naplánováno na leden 2024.

PŘIPRAVUJEME

Vodovod Vlačice – napojení na vodovod Vrdy

V dubnu 2023 začnou práce na vodovodu Vlačice a jeho připojení na vodovod Vrdy pro investora – obec Vlačice. Cena prací činí 15,5 mil. Kč bez DPH a ukončení prací je naplánováno na říjen 2024.

Vodovod Želivec

Pro investora, Vodohospodářskou společnost Vrchlice-Maleč, a.s., připravujeme stavbu vodovodu v obci Želivec. Cena díla činí 18,5 mil Kč bez DPH. Stavba začne v dubnu 2023 a bude ukončena v únoru 2024.

Zpět na úvodní stránku