Právě stavíme

V roce 2020 byly dokončeny stavby kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Ronově nad Doubravou (okr. Chrudim), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ), vodovodu pro obec Vrbová Lhota (okr. Nymburk), dále proběhlo napojení místní části Březová na vodovod a kanalizaci v obci Úmonín (okr. Kutná Hora), výstavba vodovodu v Běrunicích (okr. Nymburk), intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace pro svazek obcí Cecemínsko (okr. Praha-východ). Tyto a mnoho dalších realizovaných staveb můžete vidět v sekci Reference, vybrané starší stavby z let 2011 až 2018 najdete v sekci Vodohospodářské stavby.

V roce 2021 pracujeme zejména na výstavbě Skupinového vodovodu Rataje nad Sázavou – Staňkovice, napojení na ÚV Trojice (okr. Kutná Hora), Vodovodu, kanalizaci a ČOV pro obec Mirošovice (okr. Praha-východ) a Odvodu odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV v Kutné Hoře. Součástí této stavby je i realizace Vodovodu Chlístovice – Žandov (okr. Kutná Hora). Dále pak pokračují práce na kanalizaci v obci Nelahozeves.

Připravujeme zahájení prací na intenzifikaci ČOV Pyšely (okr. Benešov) a stavbu Kanalizace a ČOV v Oráčově (okr. Rakovník).

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2021

Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice

V červnu  2020 začaly práce na napojení ÚV Trojice na skupinový vodovod pro obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice. Objednatelem stavby je Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Cena stavby činí 49,2 mil. Kč (bez DPH, dokončení stavby je plánováno na leden 2022.

Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání – místní část Podhořany

V lednu 2020 byla zahájena stavba Splaškové kanalizace a napojení místní části Podhořany pro objednatele, obec Nelahozeves. V dubnu 2021 bude stavba dokončena, cena stavby je  40,5 mil. Kč (bez DPH).

Mirošovice ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě

Pro obec Mirošovice byla v červnu zahájena stavba čističky odpadních vod a začaly stavební práce na rozšíření vodovodní a kanalizační sítě. Ukončení stavby je naplánované na prosinec 2021. Cena stavbeních prací je 49,3 mil. Kč (bez DPH).

Kanalizace a ČOV Borová – Útěšenovice

V obci Zbraslavice, místní části Borová – Útěšenovice byly v lednu 2020 zahájeny stavební práce na výstavbě splaškové kanalizace a kontejnerové ČOV pro 75 EO. V létě pak byly zahájeny práce na kanalizačních přípojkách. Termín dokončení a předání stavby je leden 2021.Investor: Obec Zbraslavice. Cena stavbních prací činí 9,6 mil. Kč bez DPH.

Chlístovice

V březnu začaly práce na Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora, I. IV. část. Zároveň probíhají stavební práce na Vodovodu Chlístovice–Žandov. Investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč, a.s. Cena prací je 209,9 mil. Kč bez DPH, stavby jsou realizovány ve sdružení se společností VCES, a.s. Dokončení je plánované na březen 2023.

Bavoryně III. etapa stavby kanalizace

Od dubna 2021 probíhá realizace III. etapy stavby kanalizace ve městě Bavoryně. Investorem stavby za 15,3 mil. Kč bez DPH je obec Bavoryně. Termínem dokončení je duben 2022.

Rozšíření ČOV Všeradice

Práce na rozšíření čističky odpadních vod pro Obec Všeradice byly zahájeny v dubnu 2021. Investorem je obec Všeradice, cena stavby je 10,4 mil. Kč bez DPH. Práce budou ukončeny během ledna 2022.

Splašková kanalizace a ČOV Svojšice, Bošice, Nová ves III.

Mezi květnem 2021 a květnem 2022 je realizovány dostavěna splašková kanalizace a ČOV pro investora, obec Svojšice. Cena prací je 85 mil. Kč bez DPH.

PŘIPRAVUJEME

Kanalizace a ČOV Oráčov

V září 2021 začnou práce na výstavbě kanalizace a ČOV pro obec Oráčov. Obec je investorem stavby s cenou 67 mil. Kč. bez DPH, jejíž ukončení je naplánováno na květen 2023. Práce budou realizovány ve sdružení se společností Geosan Group, a.s.

Pyšely intenzifikace ČOV 

Další připravovanou stavbou je intenzifikace ČOV na 3500 EO pro obec Pyšely. Práce začnou v září 2021 a budou dokončeny v květnu 2023. Cena prací je 37 mil. Kč bez DPH.

 

Zpět na úvodní stránku