Právě stavíme

V polovině ledna 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v Nové Vsi (okr. Mělník) a koncem února v Bavoryni (okr. Beroun). Mezi největší probíhající stavby patří výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Ronově nad Doubravou (okr. Chrudim), výstavba ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ), intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace pro svazek obcí Cecemínsko (okr. Praha-východ) a výstavba vodovodu v Běrunicích (okr. Nymburk) a Rohozci (okr. Kutná Hora).

Ve druhé polovině loňského roku byla kromě jiného dokončena tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod v Bojmanech (okr. Kutná Hora), výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava (okr. Benešov) a byly postaveny vodovodní přivaděče pro obce Klínec a Trnová (okr. Praha-západ) – viz Vodohospodářské stavby.

HLAVNÍ STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V 1. POLOLETÍ 2019

Bavoryně – kanalizace II. etapa

Koncem února 2019 byla zahájena II. etapa výstavby kanalizace v Bavoryni (okr. Beroun). Předmětem stavby je doplnění stávající kanalizační sítě o nové stoky ve staré i nové zástavbě. Stavba v hodnotě 12,85 mil. korun bez DPH bude dokončena v posledním čtvrtletí tohoto roku. Investorem stavby je obec Bavoryně.

Odkanalizování obce Nová Ves

V lednu 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v obci Nová Ves (okr. Mělník). Zhotovitelem stavby je sdružení společností ve složení: Stavitelství Řehoř, s.r.o., T4 Building s.r.o a Aquabox spol. s r.o. Předmětem díla je vybudování kanalizace v obci, konkrétně v místních částech Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek, výstavba čistíren odpadních vod Nová Ves a Vepřek a rozšíření ČOV Staré Ouholice. Investorem stavby je obec Nová Ves. Stavba v hodnotě 84,5 milionu korun bez DPH proběhne ve čtyřech etapách a bude dokončena v průběhu roku 2020.

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou

Ve městě Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim) začala v listopadu 2018 výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost Ronov nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 125 mil. Kč. Podrobnější informace o akci najdete v tiskové zprávě.

Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý 30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnili zástupci města, sdružení zhotovitelů a dalších firem, podílejících se na přípravě a realizaci projektu. (4x foto: VCES a.s.)

Běrunice – vodovod – II. etapa a Běrunice, Velké Výkleky – vodovod – III. etapa

V Běrunicích (okr. Nymburk) začala v září minulého roku II. etapa výstavby vodovodu, na tu navázala III. etapa v části obce Velké Výkleky. Investorem stavby je společnost T4Building, s.r.o. Celá stavba v hodnotě 24,5 milionu korun by měla být dokončena na konci tohoto roku.

Vodovod v obci Rohozec

V Rohozci (okr. Kutná Hora) zahájilo stavitelství v září 2018 výstavbu vodovodu. Investorem stavby v hodnotě 25 milionů korun je obec Rohozec. Stavba bude dokončena během jednoho roku.

Svazek obcí Cecemínsko – intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

V červenci 2018 byla zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod a dostavba tlakové kanalizace pro Svazek obcí Cecemínsko (na pomezí okr. Praha-východ a Mělník). Stavbu realizuje sdružení tří společností – VHST s.r.o. (34 %), Stavitelství Řehoř, s.r.o. (33 %) a Stavokomplet (33 %). Stavba v hodnotě 73,9 milionu korun by měla být dokončena během 18 měsíců. 

Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany

Ve Vrbčanech, které leží 11 km západně od Kolína, zahájila společnost v září 2017 výstavbu čistírny odpadních vod. Následuje výstavba kanalizace, dokončena bude v 1. čtvrtletí 2019. Investorem stavby v hodnotě 50 miliónů korun je obec Vrbčany.

Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody v Říčanech

V březnu 2018 byla ve sdružení s T4Building s.r.o. zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu komunikací na ulici Politických vězňů a Cesta Svobody v Říčanech (okr. Praha-východ). Investorem rozsáhlé stavby za 49,3 mil.Kč bez DPH, která bude dokončena ve druhé polovině roku 2020, je město Říčany.

Zpět na úvodní stránku