Právě stavíme

 

Mezi největší probíhající stavby patří výstavba ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ), výstavba vodovodu v Běrunicích (okr. Nymburk) a Rohozci (okr. Kutná Hora), intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace pro svazek obcí Cecemínsko (okr. Praha-východ) a výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod v Ronově nad Doubravou (okr. Chrudim).

Ve druhé polovině letošního roku byla kromě jiného dokončena tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod v Bojmanech (okr. Kutná Hora), výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava (okr. Benešov) a byly postaveny vodovodní přivaděče pro obce Klínec a Trnová (okr. Praha-západ) – viz Vodohospodářské stavby.

HLAVNÍ STAVBY PROBÍHAJÍCÍ VE 2. POLOLETÍ 2018

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou

Ve městě Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim) začala v listopadu 2018 výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost Ronov nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavitelství Řehoř s.r.o. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 125 mil. Kč. Podrobnější informace o akci najdete v tiskové zprávě.

Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý 30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnili zástupci města, sdružení zhotovitelů a dalších firem, podílejících se na přípravě a realizaci projektu. (4x foto: VCES a.s.)

Běrunice – vodovod – II. etapa a Běrunice, Velké Výkleky – vodovod – III. etapa

V Běrunicích (okr. Nymburk) začala v září II. etapa výstavby vodovodu, poté bude následovat III. etapa v části obce Velké Výkleky. Investorem stavby je společnost T4Building, s.r.o. Celá stavba v hodnotě 24,5 milionu korun by měla být dokončena na konci příštího roku.

Vodovod v obci Rohozec

V Rohozci (okr. Kutná Hora) zahájilo stavitelství v září 2018 výstavbu vodovodu. Investorem stavby v hodnotě 25 milionů korun je obec Rohozec. Stavba bude dokončena během jednoho roku.

Svazek obcí Cecemínsko – intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

V červenci 2018 byla zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod a dostavba tlakové kanalizace pro Svazek obcí Cecemínsko (na pomezí okr. Praha-východ a Mělník). Stavbu realizuje sdružení tří společností – VHST s.r.o. (34 %), Stavitelství Řehoř, s.r.o. (33 %) a Stavokomplet (33 %). Stavba v hodnotě 73,9 milionu korun by měla být dokončena během 18 měsíců. 

Splašková kanalizace v obci Hatě a Hodyně

Výstavba kanalizace v těchto částech obce Skuhrov (okr. Beroun) byla zahájena v dubnu 2017. Investorem je obec Skuhrov, zhotovitelem je Sdružení kanalizace HH (Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. – podíl na společnosti 50:50). Stavba v celkové hodnotě téměř 30 milionů korun (oba členové sdružení dohromady) bude dokončena v prosinci 2018.

Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany

Ve Vrbčanech, které leží 11 km západně od Kolína, zahájila společnost v září 2017 výstavbu čistírny odpadních vod. Následuje výstavba kanalizace, dokončena bude v 1. čtvrtletí 2019. Investorem stavby v hodnotě 50 miliónů korun je obec Vrbčany.

Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody v Říčanech

V březnu 2018 byla ve sdružení s T4Building s.r.o. zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu komunikací na ulici Politických vězňů a Cesta Svobody v Říčanech (okr. Praha-východ). Investorem rozsáhlé stavby za 49,3 mil.Kč bez DPH, která bude dokončena ve druhé polovině roku 2020, je město Říčany.

Zpět na úvodní stránku