Právě stavíme

V polovině ledna 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v Nové Vsi (okr. Mělník), v březnu výstavba vodovodu v Horušicích (okr. Kutná Hora) a v dubnu napojení místní části Březová na vodovod a kanalizaci obce Úmonín (okr. Kutná Hora). V říjnu společnost zahájila výstavbu vodovodu ve Vodrantech (okr. Kutná Hora) a v listopadu 2. etapu vodovodu v Libici nad Cidlinou (okr. Nymburk).

Mezi největší probíhající stavby patří kanalizace a nová čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou (okr. Chrudim), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ), intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace pro svazek obcí Cecemínsko (okr. Praha-východ) a výstavba vodovodu v Běrunicích (okr. Nymburk). 

V roce 2019 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v obcích Hatě a Hodyně (okr. Beroun), ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), vodovodu v Rohozci (okr. Kutná Hora) a kanalizace v Bavoryni (okr. Beroun) – viz Vodohospodářské stavby.

 

Vodovod Vodranty

V říjnu 2019 byla zahájena výstavba vodovodu ve Vodrantech (okr. Kutná Hora). Stavba v hodnotě 11 mil. korun bude dokončena v září roku 2020. Investorem stavby je obec Vodranty.

Vodovod a kanalizace Úmonín – napojení místní části Březová

Výstavba napojení Březové na vodovod a kanalizaci obce Úmonín byla zahájena v dubnu 2019. Investorem stavby za 11,3 mil. korun bez DPH je obec Úmonín. Stavební práce budou dokončeny v prvním čtvrtletí roku 2020.

Vodovod Horušice, Horka I., Brambory

V březnu 2019 zahájilo Stavitelství Řehoř, s.r.o., výstavbu vodovodu pro obce Horušice, Horka I (včetně obcí Borek a Svobodná Ves) a obec Brambory (okr. Kutná Hora). Součástí akce je také výstavba vodojemu nad obcí Horušice. Investorem stavby za 48,76 mil. korun (bez DPH) je Svazek obcí Čertovka. Vodovod by měl být dokončen v prvním pololetí roku 2020.

Odkanalizování obce Nová Ves

V lednu 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v obci Nová Ves (okr. Mělník). Zhotovitelem stavby je sdružení společností ve složení: Stavitelství Řehoř, s.r.o., T4 Building s.r.o a Aquabox spol. s r.o. Předmětem díla je vybudování kanalizace v obci, konkrétně v místních částech Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek, výstavba čistíren odpadních vod Nová Ves a Vepřek a rozšíření ČOV Staré Ouholice. Investorem stavby je obec Nová Ves. Stavba v hodnotě 84,5 milionu korun bez DPH proběhne ve čtyřech etapách a bude dokončena v průběhu roku 2020.

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou

Ve městě Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim) začala v listopadu 2018 výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost Ronov nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 125 mil. Kč. Podrobnější informace o akci najdete v tiskové zprávě.

Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý 30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnili zástupci města, sdružení zhotovitelů a dalších firem, podílejících se na přípravě a realizaci projektu. (4x foto: VCES a.s.)

Běrunice – vodovod – II. etapa a Běrunice, Velké Výkleky – vodovod – III. etapa

V Běrunicích (okr. Nymburk) začala v září minulého roku II. etapa výstavby vodovodu, na tu navázala III. etapa v části obce Velké Výkleky. Investorem stavby je společnost T4Building, s.r.o. Celá stavba v hodnotě 24,5 milionu korun by měla být dokončena na konci tohoto roku.

Svazek obcí Cecemínsko – intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace

V červenci 2018 byla zahájena intenzifikace čistírny odpadních vod a dostavba tlakové kanalizace pro Svazek obcí Cecemínsko (na pomezí okr. Praha-východ a Mělník). Stavbu realizuje sdružení tří společností – VHST s.r.o. (34 %), Stavitelství Řehoř, s.r.o. (33 %) a Stavokomplet (33 %). Stavba v hodnotě 73,9 milionu korun by měla být dokončena během 18 měsíců. 

 

Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody v Říčanech

V březnu 2018 byla ve sdružení s T4Building s.r.o. zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu komunikací na ulici Politických vězňů a Cesta Svobody v Říčanech (okr. Praha-východ). Investorem rozsáhlé stavby za 49,3 mil.Kč bez DPH, která bude dokončena ve druhé polovině roku 2020, je město Říčany.

Zpět na úvodní stránku