Právě stavíme

V roce 2021 byly realizovány například stavby skupinového vodovodu Rataje nad Sázavou – Staňkovice, napojení na ÚV Trojice (okr. Kutná Hora), byla započata stavba vodovodu, kanalizace a ČOV pro obec Mirošovice (okr. Praha-východ) a práce na odvodu odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV v Kutné Hoře. Součástí této stavby je i realizace vodovodu Chlístovice – Žandov (okr. Kutná Hora). Byly zahájeny práce na intenzifikaci ČOV Pyšely (okr. Benešov) a stavba kanalizace a ČOV v Oráčově (okr. Rakovník). Tyto a mnoho dalších realizovaných staveb můžete vidět v sekci Reference, vybrané starší stavby z let 2011 až 2018 najdete v sekci Vodohospodářské stavby.

Těžištěm naší stavbní činnosti v roce 2022 je dokončení prací na čistírně odpadních vod a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci Mirošovice (okr. Praha-východ), odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora a stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov. Dále pracujeme například na splaškové kanalizaci a ČOV pro obec Svojšice či kanalizaci a ČOV pro obec Oráčov.

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2022

Chotěšice – vodovod, 2. etapa

Od února 2022 do února 2023 bude realizována druhá etapa stavby vodovodu pro obec Chotěšice. Cena stavby činí 24,2 mil. Kč bez DPH.

Splašková kanalizace a ČOV Čisovice – 2. stavba, část B SO 01

V únoru roku 2022 byly zahájeny práce na druhé stavbě pro investora obec Čisovice, konkrétně na čistírně odpadních vod, jejíž cena je 21,4 mil. Kč bez DPH. Ukončení prací je plánováno na srpen 2022.

Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice

V červnu 2020 začaly práce na napojení ÚV Trojice na skupinový vodovod pro obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice. Objednatelem stavby je Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Cena stavby činí 60,9 mil. Kč (bez DPH), dokončení stavby je plánováno na září 2022.

Chlístovice

V březnu 2021 začaly práce na odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora, I.- IV. část. Zároveň probíhají stavební práce na vodovodu Chlístovice–Žandov. Investorem je Vodohospodářská společnost Vrchlice–Maleč, a.s. Cena prací je 209,9 mil. Kč bez DPH, stavby jsou realizovány ve sdružení se společností VCES, a.s. Dokončení je plánované na březen 2023.

Kanalizace a ČOV Oráčov

V září 2021 začalay práce na výstavbě kanalizace a ČOV pro obec Oráčov. Obec je investorem stavby s cenou 67 mil. Kč. bez DPH, jejíž ukončení je naplánováno na květen 2023. Práce budou realizovány ve sdružení se společností Geosan Group, a.s.

Pyšely – intenzifikace ČOV 

Od září 2021 pracujeme na intenzifikaci ČOV na 3500 EO pro obec Pyšely. Práce budou dokončeny v květnu 2023, cena prací je 37 mil. Kč bez DPH.

PŘIPRAVUJEME

Splašková kanalizace pro obec Brambory

Připravujeme stavbu splaškové kanalizace (cena 19,9 mil. Kč bez DPH), investorem připravované stavby je obec Brambory.

Kanalizace Pševes – Drahoraz

Další připravovanou stavbou je budování kanalizace pro investora – město Kopidlno s cenou 49,9 mil. Kč bez DPH.

Dolní Sedlo – vodovod

Pro zadavatele, město Hrádek nad Nisou bude za cenu 40,6 mil. Kč bez DPH postaven vodovod.

Senohraby – Intenzifikace ČOV Senohraby

V září začnou práce na intenzifikaci ČOV pro objednatele, obec Senohraby. Cena díla činí 58 701 519 Kč bez DPH. Jako datum ukončením prací byl stanoven srpen 2024.

 

Zpět na úvodní stránku