Právě stavíme

V roce 2019 byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v obcích Hatě a Hodyně (okr. Beroun), ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín), vodovodu v Rohozci (okr. Kutná Hora) a kanalizace v Bavoryni (okr. Beroun) – viz Vodohospodářské stavby. V polovině ledna 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v Nové Vsi (okr. Mělník) v březnu výstavba vodovodu v Horušicích (okr. Kutná Hora).  V říjnu společnost zahájila výstavbu vodovodu ve Vodrantech (okr. Kutná Hora) a v listopadu 2. etapu vodovodu v Libici nad Cidlinou (okr. Nymburk).

Mezi největší probíhající stavby patří kanalizace a nová čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou (okr. Chrudim), rekonstrukce kanalizace a vodovodu v části Říčan (okr. Praha-východ), vodovod pro obec Vrbová Lhota a další.

V roce 2020 proběhlo napojení místní části Březová na vodovod a kanalizaci  pro obec Úmonín (okr. Kutná Hora), výstavba vodovodu v Běrunicích (okr. Nymburk), intenzifikace ČOV dostavba tlakové kanalizace pro svazek obcí Cecemínsko (okr. Praha-východ) Reference

 

STAVBY PROBÍHAJÍCÍ V ROCE 2020

Vodovod Libice nad Cidlinou – 2. etapa

V listopadu 2019 byla zahájena stavba vodovodu pro obec Libice nad Cidlinou za cenu 37, 4 mil. Kč (bez DPH). Objendatelem této stavby je obec Libice nad Cidlinou. Stavba bude dokončena v lednu 2021.

Vodovod Vrbová Lhota

Stavební práce na vodovodu pro objednatele (obec Vrbová Lhota) byly zahájeny v lednu roku 2020.  Cena stavby činí 31,5 mil. Kč (bez DPH), stavba bude dokončena v lednu 2021.

Vodovod, kanalizace a ČOV Kojovice

V únoru 2020 byla zahájena stavba vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod pro obec Kropáčova Vrutice, která je investorem této stavby za 22,6 mil. Kč (bez DPH) stavební práce budou dokončeny v dubnu 2021.

Skupinový vodovod Rataje nad Sázavou, Staňkovice – napojení na ÚV Trojice

V červnu  2020 začaly práce na napojení ÚV Trojice na skupinový vodovod pro obce Rataje nad Sázavou a Staňkovice. Objednatelem stavby je Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Cena stavby činí 49,2 mil. Kč (bez DPH, dokončení stavby je plánováno na leden 2022.

Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání – místní část Podhořany

V lednu 2020 byla zahájena stavba Splaškové kanalizace a napojení místní části Podhořany pro objednatele, obec Nelahozeves. Cena  v dubnu  2021 bude stavba dokončena, cena stavby je  40,5 mil. Kč (bez DPH).

Mirošovice ČOV a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě

Pro obec Mirošovice byla v červnu zahájena stavba čističky odpadních vod a začaly stavební práce na rozšíření vodovodní a kanalizační sítě. Ukončení stavby je naplánované na prosinec 2021. Cena stavbeních prací je 49,3 mil. Kč (bez DPH).

Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách – Kralupská

V Obci Nelahozeves budou v září roku 2020 zahájeny stavební práce na propojení dešťové kanalizace mezi ulicemi v Loučkách a Kralupská, stavba bude realizována ve sdružení se společností PORR, a. s. a bude dokončena v únoru 2021. Cena činí 19,5 mil. Kč (bez DPH).

 

Kanalizace a ČOV Borová – Útěšenovice

V obci Zbraslavice, místní části Borová – Útěšenovice byly v lednu 2020 zahájeny stavební práce na výstavbě splaškové kanalizace a kontejnerové ČOV pro 75 EO. V létě pak byly zahájeny práce na kanalizačních přípojkách. Termín dokončení a předání stavby je leden 2021.Investor: Obec Zbraslavice. Cena stavbních prací činí 9,6 mil. Kč bez DPH.

 

 

 

Vodovod Vodranty

V říjnu 2019 byla zahájena výstavba vodovodu ve Vodrantech (okr. Kutná Hora). Stavba v hodnotě 11 mil. korun bude dokončena v září roku 2020. Investorem stavby je obec Vodranty.

 

Vodovod Horušice, Horka I., Brambory

V březnu 2019 zahájilo Stavitelství Řehoř, s.r.o., výstavbu vodovodu pro obce Horušice, Horka I (včetně obcí Borek a Svobodná Ves) a obec Brambory (okr. Kutná Hora). Součástí akce je také výstavba vodojemu nad obcí Horušice. Investorem stavby za 49,47 mil. korun (bez DPH) je Svazek obcí Čertovka. Vodovod by měl být dokončen v prvním pololetí roku 2020.

Odkanalizování obce Nová Ves

V lednu 2019 byla zahájena výstavba kanalizace v obci Nová Ves (okr. Mělník). Zhotovitelem stavby je sdružení společností ve složení: Stavitelství Řehoř, s.r.o., T4 Building s.r.o a Aquabox spol. s r.o. Předmětem díla je vybudování kanalizace v obci, konkrétně v místních částech Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek, výstavba čistíren odpadních vod Nová Ves a Vepřek a rozšíření ČOV Staré Ouholice. Investorem stavby je obec Nová Ves. Stavba v hodnotě 84,5 milionu korun bez DPH proběhne ve čtyřech etapách a bude dokončena v průběhu roku 2020.

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Ronově nad Doubravou

Ve městě Ronov nad Doubravou (okr. Chrudim) začala v listopadu 2018 výstavba kanalizace a nové čistírny odpadních vod. Pro realizaci stavebních prací a dodávku technologie bylo vybráno sdružení „Společnost Ronov nad Doubravou“ reprezentované společnostmi VCES a.s. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. Celkové náklady projektu jsou kalkulovány ve výši 125 mil. Kč. Podrobnější informace o akci najdete v tiskové zprávě.

Vlastnímu začátku stavebních prací předcházelo v úterý 30. října 2018 slavnostní poklepání základního kamene, kterého se zúčastnili zástupci města, sdružení zhotovitelů a dalších firem, podílejících se na přípravě a realizaci projektu. (4x foto: VCES a.s.)

Běrunice – vodovod – II. etapa a Běrunice, Velké Výkleky – vodovod – III. etapa

V Běrunicích (okr. Nymburk) začala v září minulého roku II. etapa výstavby vodovodu, na tu navázala III. etapa v části obce Velké Výkleky. Investorem stavby je společnost T4Building, s.r.o. Celá stavba v hodnotě 30,46 milionu korun by měla být dokončena na konci tohoto roku.

 

 

Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody v Říčanech

V březnu 2018 byla ve sdružení s T4Building s.r.o. zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a povrchu komunikací na ulici Politických vězňů a Cesta Svobody v Říčanech (okr. Praha-východ). Investorem rozsáhlé stavby za 54,37 mil. mil.Kč bez DPH, která bude dokončena ve druhé polovině roku 2020, je město Říčany.

Zpět na úvodní stránku