Právě stavíme

 

Mezi největší probíhající stavby patří vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod v obci Opolany (okr. Nymburk), kanalizace v Hatích (okr. Beroun), v Horušicích (okr. Kutná Hora) a výstavba ČOV a kanalizace ve Vrbčanech (okr. Kolín).

V letošním roce byla zahájena výstavba vodovodního přivaděče pro obec Klínec (okr. Praha-západ) a výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava (okr. Benešov).

Hlavní stavby probíhající v roce 2018

 

Výstavba kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu v obci Opolany

Stavba kanalizace a vodovodu v Opolanech nedaleko Poděbrad probíhá ve sdružení se společností HABAU CZ, s.r.o. Stavba byla zahájena v listopadu 2016 a po zimní přestávce pokračuje od února. Investorem stavby v hodnotě 98 milionů korun je obec. Bude dokončena v roce 2018.

Splašková kanalizace v obci Hatě a Hodyně

Výstavba kanalizace v těchto částech obce Skuhrov (okr. Beroun) byla zahájena v dubnu 2017. Investorem je obec Skuhrov, zhotovitelem je Sdružení kanalizace HH (Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o. a Stavitelství Řehoř, s.r.o. – podíl na společnosti 50:50). Stavba v celkové hodnotě téměř 30 milionů korun (oba členové sdružení dohromady) bude dokončena do poloviny roku 2018.

Výstavba kanalizace v obci Horušice

V srpnu 2017 jsme zahájili výstavbu kanalizace v Horušicích nedaleko Čáslavi v okrese Kutná Hora. Kanalizace bude svedena do čistírny odpadních vod, kterou společnost postavila v roce 2015. Investorem stavby za 16 milionů korun je obec. Stavba bude dokončena ve druhé polovině roku 2018.

Kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany

Ve Vrbčanech, které leží 11 km západně od Kolína, zahájila společnost v září 2017 výstavbu čistírny odpadních vod. Následovat bude výstavba kanalizace, dokončena bude v 1. čtvrtletí 2019. Investorem stavby v hodnotě 50 miliónů korun je obec Vrbčany.

Vodovodní přivaděč pro Klínec

V březnu jsme začali stavět vodovodní připojení obce Klínec (okr. Praha-západ) na skupinový vodovod Mníšeckého regionu. Investorem stavby za 9,9 mil. korun bez DPH je obec Klínec. Stavba bude dokončena na podzim letošního roku.

Výstavba a přeložka kanalizace a vodovodu ve dvou lokalitách města Sázava

V Sázavě (okr. Benešov) jsme v dubnu 2018 zahájili výstavbu splaškové kanalizace a vodovodu v lokalitě Za střediskem a přeložku kanalizace a vodovodu v ulici Revoluční. Investorem stavby je Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s. Stavební práce v hodnotě 5,5 mil. Kč bez DPH budou dokončeny ve 2. pololetí 2018.

Zpět na úvodní stránku