Obytné a veřejně prospěšné stavby

Za 20 let svého působení postavilo Stavitelství Řehoř celou řadu rodinných a bytových domů např.  soubor tří viladomů nebo rodinné vily v Černošicích.

Úspěšně se zhostilo výstavby nebo rekonstrukcí veřejně prospěšných staveb, např. výstavby pohledné budovy veřejné knihovny ve Velkých Popovicích, rekonstrukce fasády Základní školy ve Všenorech, obecního úřadu v Dobřichovicích, bytového domu na Žižkově nebo zateplení panelového domu na Proseku. Firma realizovala také několik stavebních zakázek pro letiště v Praze-Ruzyni, podílela se např. na prodloužení vzletové a přistávací dráhy, výstavbě hasičské stanice a rekonstrukci vodovodní sítě.

Zde uvádíme několik příkladů realizovaných staveb:

Výstavba knihovny ve Velkých Popovicích 

Veřejná knihovna ve Velkých Popovicích byla koncipována jako přístavba k budově základní školy, se kterou je propojena a může tak být lépe využívána k výuce. Knihovna byla postavena v období 2005 a 2006. V podkrovní části s pohledovými trámy je umístěn také příjemný sál sloužící k besedám a přednáškám.

Výstavba rodinného domu v Černošicích

Rodinný dům v Černošicích stavěla společnost v roce 2007 a 2008. Dům je umístěn na svažitém pozemku, má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, částečně zapuštěné ve svahu. V domě jsou dvě samostatné bytové jednotky se vstupy ze společného schodiště. V podzemním podlaží je ordinace s příslušenstvím, technická místnost, sklep a dvougaráž.

Výstavba viladomů v Černošicích

Projekt Dolphin Villas jsme realizovali od března 2006 do června 2007. Odvážný projekt situoval tři třípodlažní viladomy  s celkem devíti byty do náročného svažitého terénu v zatáčce frekventované silnice. Stavba vyžadovala odvodnění pozemku, složité terénní úpravy a separaci domů od komunikace.

Výstavba rodinné vily v Černošicích

Velkou výzvou byla výstavba reprezentativního rodinného domu v prudkém svahu ve vilové čtvrti v Černošicích. Samotné stavbě předcházely rozsáhlé zemní práce, budování opěrných zdí a důkladné založení v těžkém terénu. Třípodlažní objekt ve stylu prvorepublikové vily byl včetně přístupových schodišť, zdí a úpravy okolí postaven za dva a půl roku.

Výstavba rodinného domu v Zadní Třebáni 

Výstavba rodinného domu v Ondřejově

Výstavba rodinného domu v Hlubočince 

Rekonstrukce statku v Otročiněvsi  

Rekonstrukce bytového domu v Praze na Žižkově

Plášť bytového domu v Ondříčkově ulici v Praze na Žižkově prošel revitalizací na podzim roku 2012. Nejprve byla demontována stará nevyhovující střešní krytina a střecha byla kompletně zaizolována. Bylo provedeno nové oplechování a opraveny všechny komíny. Rekonstruovány byly také balkóny, včetně dlažby, opraveny praskliny na fasádě a doplněny opadané obkládačky.

Další rekonstrukční práce – fasáda školy ve Všenorech, úřadu Dobřichovice, zateplení domu na Proseku

Rekonstrukce fasády Základní školy Všenory

Zateplení bytového domu na Proseku

Fasáda Obecního úřadu Dobřichovice

Prodloužení vzletové a přistávací dráhy na Letišti Praha

Zpět na úvodní stránku