Podívejte se na video o historii a rekonstrukci sídla Stavitelství Řehoř, s. r. o.

© Hubert Poul