O firmě

Stavitelství Řehoř, s. r. o., je stavební společnost založená roku 1996 výhradním vlastníkem Petrem Řehořem, který jako fyzická osoba působil na stavebním trhu již od roku 1991. Společnost se zaměřuje zejména na stavební práce v oboru inženýrských, vodohospodářských a pozemních staveb. Během dvaceti let stavební činnosti pracovala nejen pro řadu soukromých investorů, ale také pro četné právnické osoby a pro města a obce. K provedeným stavbám je schopna doložit reference. Disponuje vlastním moderním strojovým parkem, technickým vybavením a stabilním manažerským zázemím. Je certifikovaným držitelem ISO 9000 a ISO 14000. Krédem společnosti je přísná interní kontrola kvality odváděné práce.

Video o rekonstrukci Štětkovy vily – současného sídla společnosti

Historie společnosti

Společnost navazuje na tradici, zahájenou vlastníkovým dědečkem Jindřichem Řehořem (1884 – 1952), který založil samostatnou architektonickou a stavební firmu již v roce 1925.

Zobrazit podrobnosti

Zakladatelem stavitelské tradice v rodě Řehořů byl významný pražský architekt Jindřich Řehoř (1884-1952), který po studiích architektury pracoval v renomovaných stavebních firmách Matěj Blecha a Václav Nekvasil. V roce 1925 úspěšně složil stavitelské zkoušky, osamostatnil se a založil firmu Architekt Jindřich Řehoř, stavitel. Její působení zanechalo stopy na tváři hlavního města dodnes. Mezi realizacemi figuruje zejména řada činžovních domů v pražských lokalitách Letná, Holešovice a Vinohrady, které byly řešeny na tehdejší dobu moderní technologií (Ondříčkova 30/2379, Ovenecká 7/751, Velehradská 7/2340, Veletržní 17/196, atd.) a rodinné vily v architektonicky hodnotných lokalitách, např. v Praze na Ořechovce či ve známých letoviscích Černošice či Dobřichovice. Na soupisu jeho realizací se objevují také stavby průmyslové, např. objekt někdejšího skladiště koží, který je dodnes součástí areálu Holešovické tržnice v Praze 7. S příchodem nacistů Jindřich Řehoř stavební a projekční práci ve své kanceláři zastavil a dále pracoval pouze na správě domů. Po roce 1945 s ohledem na svůj věk i na politické okolnosti aktivní stavební činnost již neobnovil.Arch. Jindřich Řehoř po sobě zanechal dva syny. Starší syn Jiří Řehoř vystudoval právnickou fakultu a měl se stát prokuristou rodinné firmy. Po komunistickém převratu v únoru 1948 mu sice bylo umožněno pracovat pouze v dělnických profesích, své děti však vedl ke znalosti základů podnikání, které byly pro jeho mladšího syna Petra Řehoře po listopadu 1989 stěžejní při budování vlastní stavební firmy.

Mladšímu synu Jindřicha Řehoře Miroslavovi bylo umožněno dokončit studium architektury. Mezi stavby, na jejichž architektonickém ztvárnění nesl zásadní podíl, patří například Dům potravin na Václavském náměstí či někdejší palác Světové odborové federace na Vinohradské třídě v Praze. Byl také jedním ze zodpovědných projektantů rekonstrukce a dostavby Národního divadla. V šedesátých až osmdesátých letech pracoval jako samostatný či vedoucí projektant v Ateliéru Delta a ve státním podniku SÚRPMO. V devadesátých letech stál radou i činem u zrodu stavebního podnikání svého synovce.

V rodinné stavební tradici pokračuje Petr Řehoř. Základy podnikatelského myšlení získal od svého otce Jiřího Řehoře, který mu byl vždy vzorem. V oblasti stavebnictví začal jako fyzická osoba podnikat roku 1991, v roce 1996 transformoval svou činnost do současné podoby společnosti Stavitelství Řehoř, s. r. o., jejímž je jediným vlastníkem. Společnost má za dvaadvacet let pod vedením Petra Řehoře na svém kontě několik desítek novostaveb rodinných domů a četné rekonstrukce starších objektů. V posledních deseti letech spočívalo těžiště stavební činnosti společnosti zejména ve výstavbě inženýrských a vodohospodářských staveb, které byly realizovány v celkovém objemu přibližně 1,3 mld. korun.

Jindřich Řehoř

Jindřich Řehoř (1884 – 1952)

Miroslav Řehoř

Miroslav Řehoř (1924 – 2009)

Petr Řehoř

Petr Řehoř (*1964)