Oltářní mensa v Lidicích

Oltář s obrazem Panny Marie Lidické od výtvarníka Zdirada Čecha vybudovalo Stavitelství Řehoř na pietním místě v prostoru nacisty zbořeného kostela sv. Martina v  Lidicích na jaře 2014. Stavbu podpořil Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského. Obraz vznikl na počest lidického faráře P. Josefa Štemberky, který se při nacistickém zátahu v Lidicích v červnu 1942 dobrovolně připojil ke svým farníkům a byl společně s lidickými muži popraven.

17.3.2017