Oprava kapličky v Přívorech

Rekonstrukci kaple v Přívorech, části Všetat (okr. Mělník) provádělo Stavitelství Řehoř, s. r. o., od července do října 2018. Iniciátorem a investorem rekonstrukce byl městys Všetaty. Stavitelství získalo zakázku za 800 tisíc korun ve veřejné soutěži. Protože jde o kulturní památku, probíhala celá stavba pod bedlivým dohledem Národního památkového ústavu.Kaple z konce 19. století nebyla v havarijním stavu, ale po starších dílčích snahách o opravy zanikly štukatérské prvky, fasáda byla poškozená působením povětrnosti a zemní vlhkosti, krov byl napaden škůdci a kříž nachýlený.

5.11.2018