Rekonstrukce památek

Stavitelství Řehoř má za sebou také úspěšnou rekonstrukci několika historických objektů. Nejvýznamnější akcí tohoto typu byla generální rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích.  Velmi náročnou stavbou byla také citlivě provedená komplexní rekonstrukce současného sídla společnosti – Štětkovy vily v Černošicích.

Firma se v minulosti také úspěšně podílela na rekonstrukci fary ve Vršovicích (1998), fary v Mníšku pod Brdy (1999 a 2007), interiéru Muzea Českého krasu v Berouně (1999), kaple sv. Václava v Černošicích-Mokropsech (2004), Muzea Karlova mostu v Praze (2007), kostela v Mníšku (2008), interiéru fary a části kostela v Hostivicích (2012) a odvodnění kostela sv. Jindřicha v Praze 2 (2015). Zajímavým počinem bylo také vybudování venkovního oltáře na pietním místě v Lidicích (2015). V roce 2018 rekonstruovalo Stavitelství Řehoř kapli v Přívorech, části městyse Všetaty na Mělnicku.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích

Generální rekonstrukci černošického kostela (kulturní památky) realizovalo Stavitelství Řehoř v několika etapách v letech 2004 – 2012. Na podzim roku 2004 byla opravena věž kostela, včetně výměny všech měděných plechů a makovice s křížem. V roce 2005 byla po zjištění katastrofálního stavu střešní konstrukce sejmuta krytina a stavitelství provedlo pod přísným dohledem pracovníků památkového ústavu kompletní výměnu všech trámů a latí poškozených dřevomorkou a vlhkostí. Na závěr byla položena nová krytina odpovídajícího typu. V letech 2007 a 2008 provedla firma postupně opravu fasády kostela. Konečně v letech 2011 a 2012 došlo také na interiér, který byl po důkladných konzultacích s památkáři a restaurátory citlivě zrekonstruován. Nejzásadnějšími změnami byly položení nové dlažby z italského mramoru a přístavba zpovědní místnosti v roce 2011. V následujícím roce 2012 byla rekonstrukce dokončena doplněním nového oltáře tváří k lidu, ambonu a křtitelnice od akademického sochaře Petra Váni.

 

Hotové dílo

Průběh rekonstrukce

Původní stav

Štětkova vila – sídlo společnosti Stavitelství Řehoř

Video o Štětkově vile

Reprezentativní vila továrníka Jana Štětky v Černošicích byla dokončena v roce 1914. Po sto letech užívání byla ve velmi zchátralém stavu. Komplexní obnova vily a okolní zahrady proběhla v letech 2014 – 2015. Stavitelství Řehoř kladlo v průběhu rekonstrukce důraz na zachování původního vzhledu a maximálního množství originálních prvků. Byla vyměněna střešní krytina, většina oken a dveří byla nahrazena autentickými replikami. Zcela nově byly provedeny izolace proti vlhkosti, odvodnění budovy a některá schodiště. Rekonstruovány byly elektroinstalace, rozvody vody a odpady, vybudováno ústřední topení s plynovou kotelnou. Sanitární vybavení nových toalet bylo vybíráno tak, aby korespondovalo s celkovým pojetím stavby. Zásadní změnou byla celková rekonstrukce nejvíce zdevastovaného suterénu, přičemž bylo zachováno původní schodiště ze sliveneckého mramoru. Velká péče byla věnována obnově fasády s bohatou štukovou výzdobou. Přilehlá zchátralá terasa byla rozebrána a vystavěna znovu. Na závěr byla vybudována nová příjezdová cesta, vydlážděn dvůr a provedeny rozsáhlé sadové úpravy zahrady. Po dokončení rekonstrukce v říjnu 2015 se vila stala sídlem společnosti Stavitelství Řehoř.

Původní stav vily

Průběh rekonstrukce

Rekonstrukce dalších památek    

Muzeum Českého krasu v Berouně (1999)

V roce 1999 se stavitelství podílelo na kompletní rekonstrukci interiéru historického Jenštejnského domu z počátku 17. století na Husově náměstí v Berouně, který je sídlem Muzea Českého krasu v Berouně. Investorem rekonstrukce byl zřizovatel muzea – Středočeský kraj. Rekonstrukce spočívala ve výměně elektroinstalace, kompletní obnově omítek, včetně klenutých stropů, výměně oken a dveří a obnově podlahy z kazetových parket.

Kaple sv. Václava v Černošicích-Mokropsech (2004)

Při zběžné opravě střešní krytiny kaple sv. Václava v Mokropsech se zjistilo, že krovy jsou ve velmi špatném stavu. Celkovou rekonstrukcí kaple bylo pověřeno Stavitelství Řehoř. Investorem bylo Město Černošice. V průběhu rekonstrukce byla sejmuta celá střecha, byl zhotoven nový krov, položena nová krytina z dvojitých bobrovek a doplněna věžička s měděným oplechováním a okapy. Kaple dostala novou fasádu, dveře a okna. V interiéru byla opravena omítka, položena dlažba a zhotoven strop z palubek. Kaple nyní slouží městu Černošice jako malá galerie.

Muzeum Karlova mostu v Praze (2007)

V areálu kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě rekonstruovala firma gotickou křížovou chodbu. Zrekonstruovaný prostor se stal součástí Muzea Karlova mostu, které bylo v budově bývalého klášterního špitálu slavnostně otevřeno v červnu 2007.

 

Interiér fary a části kostela v Hostivicích (2012)

V historickém objektu hostivické fary provedlo stavitelství izolaci proti vlhkosti a kompletní rekonstrukci vodovodních a kanalizačních rozvodů. Byla zrekonstruována koupelna, v přízemí došlo ke stavebním úpravám. Souběžně proběhlo odvodnění jedné ze zdí kostela a oprava fasády.

Oltářní mensa v Lidicích (2015)

Oltář s obrazem Panny Marie Lidické od výtvarníka Zdirada Čecha vybudovalo Stavitelství Řehoř na pietním místě v prostoru nacisty zbořeného kostela sv. Martina v  Lidicích na jaře 2014. Stavbu podpořil Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského. Obraz vznikl na počest lidického faráře P. Josefa Štemberky, který se při nacistickém zátahu v Lidicích v červnu 1942 dobrovolně připojil ke svým farníkům a byl společně s lidickými muži popraven.

Oprava kapličky v Přívorech (2018)

Rekonstrukci kaple v Přívorech, části Všetat (okr. Mělník) provádělo Stavitelství Řehoř, s.r.o., od července do října 2018. Iniciátorem a investorem rekonstrukce byl městys Všetaty. Stavitelství získalo zakázku za 800 tisíc korun ve veřejné soutěži. Protože jde o kulturní památku, probíhala celá stavba pod bedlivým dohledem Národního památkového ústavu. Kaple z konce 19. století nebyla v havarijním stavu, ale po starších dílčích snahách o opravy zanikly štukatérské prvky, fasáda byla poškozená působením povětrnosti a zemní vlhkosti, krov byl napaden škůdci a kříž nachýlený.

Zpět na úvodní stránku