Stavitelství Řehoř s. r. o.

Stavitelství Řehoř s. r. o.

 • vodohospodářské stavby
 • inženýrské sítě
 • rekonstrukce
 • pozemní stavby

Stavební firma Stavitelství Řehoř, s. r. o., sídlící v Černošicích (Středočeský kraj) se dlouhodobě specializuje na výstavbu inženýrských sítí, zejména vodovodů a kanalizací a s tím související výstavbu dalších vodohospodářských staveb (vodojemy, čistírny odpadních vod, úpravny vod) a úpravu vodních toků. Dále se chceme ucházet o stavby, související s modernizací železničních koridorů. Pro tyto práce disponujeme vlastním kvalitním strojovým parkem a dopravní technikou. Naším standardem je vyhovět vysokým nárokům investorů a vždy dodržet odpovídající kvalitu díla.

Inženýrské sítě

 • vodovody
 • kanalizace
 • plynovody
 • závlahové a hasicí systémy

Pozemní stavby

 • rodinné domy a bytové celky
 • dostavby a rekonstrukce

Vodohospodářské stavby

 • čistírny odpadních vod
 • úpravny vod
 • vodojemy
EN ISO 14001 NBÚ EN ISO 9001